Bestyrelsens sammensætning


Forældrebestyrelsen i Børnehuset Spodsbjerg består af 5 forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter samt institutionens leder, der deltager som referant. Herudover to forældresuppleanter og en personalesuppleant, der sidder med til møderne, men ikke har stemmeret. 

Forældrerepræsentanter

Formand:

Trine Norberg Andersen (mor til Milas og Merle på Rylerne) t.n.andersen@hotmail.com             

Næstformand:

Søs Mejner Illemann (mor til Vituz på Sælerne)  smillemann@gmail.com                           

Medlemmer:

Lisa Rolsted Skov (mor til Alex på Ternerne og Mikkel på Mågerne) lisarolsted@hotmail.com

Mona Sørensen (mor til Julius på Sælerne) mona.tt@hotmail.com

Sisse Thorsen (mor til Mads på Ternerne) sisse_thorsen@hotmail.com

Suppleanter:

Kicki Maul (mor til Oskar Rylerne) kickimus@gmail.com

Medarbejderrepræsentanter

Helle Birgitte Dyrstad (Muslingerne)
hbdyrstad@gmail.com

Christina Thirstrup (Muslingerne) christinathirstrup@hotmail.com

Suppleant

Brith W. Lind (Mågerne) brithlind@gmail.com

Leder/sekretær

Virksomhedsleder Anne Thrane Anker Olsen aols@halsnaes.dk

 

 

Senest opdateret 10. juli 2017