Forældremøder

Vi holder to årlige forældremøder. Et om efteråret hvor vi bl.a har valg til forældrebestyrelsen og herefter går på stuerne. Et om foråret, hvor der kan være forskelligt på programmet.

Nogen gange har vi en udefra til at komme og fortælle om et emne (vi har bl.a. haft besøg af en politibetjent, der fortalte om sikkerhedsudstyr og færdselregler, en læge eller en sundhedsplejerske)

Andre gange er der orientering fra Børnehuset med efterfølgende fælles diskussion og nogen gange er vi fordelt på stuerne. Forældrebestyrelsen har mulighed for at komme med emner, de synes vi skal tage op. Vi har også afholdt forældremøde, hvor forældrene kunne vælge forskellige workshops med både teoretiske og praktiske indlæg om bestemte emner, f.eks. sprog, sociale kompetencer, Storegruppe mv.

Senest opdateret 09. september 2017