Kontaktmøder

Børnehuset holder ca. 6 kontaktmøder årligt. her har vi mulighed for at drøfte problematikker med et tværfagligt team bestående af specialpædagog, sundhedsplejerske, psykolog, talepædagog og §11-behandler (familiesagsbehandler med fokus på tidlig indsats) Hvis vi ønsker at tage en problematik op vedr. bestemte børn, vil vi altid tage en snak med jer inden, så I godkender det. Men vi kan også vælge at tage børn op anonymt.

Endvidere tager vi emner op som f.eks. børn der bider, sensitive børn, udadreagerende børn mv.

Senest opdateret 29. november 2013