Redelighed, Helhed, Mulighed

Fra A til Å

Her har vi samlet en masse oplysninger; måske er det lige netop en af dem du står og mangler! Er der oplysninger du savner, er du velkommen til at spørge os.

Adresser og telefonnumre: Det er meget vigtigt, at vi kan få fat i jer. Husk derfor at opdatere jeres barns stamkort via Tabulex, hvis I får ny adresse eller telefonnummer, også på mobiltelefon eller på jobbet.

Aflevering og afhentning: Vi benytter det digitale system Tabulex. Husk at krydse dit barn ind og ud på skærmen i Fællesrummet og skriv eventuelle beskeder ind der eller via Tabulex Forældreapp. Husk desuden altid at sige goddag og farvel til en voksen i Børnehuset. Det er vigtigt for os at vide hvem der er kommet og gået og desuden en god ting at lære børnene at sige pænt goddag og farvel.

Allergi: Hvis dit barn lider af allergi overfor bestemte fødevarer mv. er det vigtigt, at I husker at give besked, så vi kan tage højde for det.

Bideri: Vi har udarbejdet folderen "Når små børn bider" Læs den her.

Bleer: Alle blebørn selv medbringe bleer - I skal selv holde øje med hvornår kassen skal fyldes.

Creme: Vuggestuen har creme til røde numser. Bruger dit barn en speciel creme, skal I selv medbringe denne.

Cykler: Børnene må ikke medbringe egne cykler.

Ferie: Alle børn har brug for ferie; og selv om man ikke "skal noget" At gå i daginstitution kan sagtens sammenlignes med at gå på arbejde. Vi oplever at børnene kommer tilbage med fornyet energi efter ferien. Af hensyn til vikarbudget/økonomi vil I opleve at vi sætter sedler op, hvor I kan krydse ferie af samt at spørge om det via Tabulex. Vi beder jer som udgangspunkt om at overholde det I melder ud, da vi kalder vikarer ind efter børneantal. Jo færre vikartimer vi bruger i sommerperioden, jo mere vikardækning kan vi have i vinterperioden, hvor der som regel er mere sygdom blandt personalet. Desuden er det rart for køkkenpersonalet at vide, hvor mange der skal serviceres.

Fodtøj: Vi er en "fodtøjsfri" institution, hvilket vil sige, at vi en stor del af året ikke går med udendørs fodtøj indendøre. I praksis betyder det, at man tager skoene af inden for døren og at barnet herefter bærer sit fodtøj ned i garderoben. 

Forsikring: Kommunen har opsagt sin forsikring vores børn i kommunens institutioner. Det betyder at det er vigtigt, I selv tager stilling til om jeres barn er ulykkesforsikret.

Fototilladelse: Via Tabulex beder vi jer krydse af hvorvidt jeres barn må fotograferes/videooptages til Tabulex, hjemmeside mv. I skal tage særskilt stilling til disse.

Fødselsdage: Fejres i børnehuset - I er velkomne til at deltage. Vi tager ikke længere hjem til fødselsdage.

Glemmetøj: Alt det tøj vi finder rundt omkring bliver lagt i kurven ved hovedindgangen. Når den er fuld bliver den tømt og det tøj vi ikke kan finde ejermanden til, bliver brugt til skiftetøj i institutionen. HUSK derfor navn i tøjet, så vi kan se hvis det er, når vi tømmer den.

Information og opslag: Husk at holde øje med whiteboardtavlen i jeres barns garderobe samt med de store INFOtavler i Fællesrummet.

Legeplads: Vi har udarbejdet Retningslinjer for ophold på legepladsen

Legetøj: Børnene må gerne medbringe legetøj på eget ansvar. Hvis personalet synes jeres barn får problemer med medbragt legetøj, vil de fortælle jer om det. I perioder kan vi bede om at legetøjet holdes hjemme.

Låger: HUSK at lukke lågerne efter jer, både når I kommer og når I går. Check at de bliver lukker rigtigt. Lad ikke jeres børn vise, de selv kan klatre op og åbne, der er andre børn der kigger på, og måske prøver de selv, når ingen voksne ser efter. Som udgangspunkt skal der ikke være børn ved lågerne, men kun på legepladsen. Send derfor gerne børn om på legepladsen, hvis I ser nogen eller hent en voksen. På den måde kan vi hjælpe hinanden til at passe godt på børnene.

Madordning: Vi har kommunal frokostordning i institutionen, der bliver opkrævet sammen med den månedlige betaling. Herudover har vores bestyrelse besluttet, at huset også giver eftermiddagsmad mv. Dvs. at man IKKE selv skal medbringe mad/drikke, men at det fungerer som en all-inclusive ordning.

Meddelselser: Har I meddelelser omkring jeres børn, er I velkomne til at give dem til personalet om morgenen eller allerhelst skrive dem ind via Tabulex. Husk altid at give besked, hvis der er andre der henter.

Rygning: Rygning er naturligvis forbudt på vores legeplads. Vær rar ikke at smide skodder på vores parkeringsplads og ved lågerne. Personalet ryger pr. 17. november ikke længere i deres arbejdstid.

Seler: Vuggestuebørn ligger fastspændt i krybberne. Ift. ny lovgivning er det kun børn under 2 år, der må sove i krybber. Derfor sover man inde fra man fylder to år.

Solcreme: I skal selv sørge for at smøre jeres børn hjemmefra, når det er aktuelt. Vi smører børnene ind efter frokost. I bedes medbringe en solcreme til fællespuljen.

Solpolitik: Vi har udarbejdet en solpolitik. Den kan du læse her.

Sopning/vand på legepladsen: Om sommeren kan det ske vi tager vand ud i baljer på legepladsen eller en sjælden gang tager en tur ud til stranden og sopper - IKKE bader... Det er altid under opsyn af fast personale. Soppetilladelse gives via Tabulex "tilladelser"

Søvn: Børn har individuelle sovevaner. Søvn er vigtigt for et sundt helbred og for at barnet skal kunne klare alle de stimuli, de udsættes for i løbet af dagen, både fysisk, psykisk og socialt. På vuggestuegrupperne vægter vi at alle børn skal have mulighed for at følge deres eget søvnmønster. Vi vækker derfor som udgangspunkt ikke vores vuggestuebørn. De store vuggestuebørn (over 2 år) sover efter ny lovgivning inde på madrasser. Nogle gange bliver børnene taget ind og sove inden de fylder to - I vil som forældre altid blive orienteret forinden. Vi har udarbejdet Retningslinjer for opsyn med sovebørn

I børnehaven har de børn, der har brug for det mulighed for at få en middagslur.

Tavshedspligt: Personalet har tavshedspligt om de enkelte børn og deres familiære forhold. Vi har dog samtidigt underretningspligt overfor de sociale myndigheder, hvis vi erfarer at børn lever under forhold, der ikke sikrer barnets trivsel.

Ture: Somme tider tager vi på tur ud af huset. Vi har udarbejdet Retningslinjer for ture

Vikarer: Vi har flere vikarer, vi kan trække på under fravær af den ene eller anden art. Vi skal dog forsøge at begrænse vores vikarforbug, så under sygdom/kurser mv. vil I opleve at vi ikke er så mange voksne som vanligt.

Senest opdateret 08. september 2017