Strukturen i huset

Børnehuset Spodsbjerg skal være et godt sted at være for børn og voksne.

Med knappe ressourcer, finder vi det nødvendigt at synliggøre, hvad der er det vigtige i arbejdet. Vi har derfor i personalegruppen arbejdet med at finde ud af, hvad vi mener der skal være den mindste fællesnævner i det arbejde, som vi udfører i hverdagen og hvor vi kan yde "kvalificeret pasning" som I som forældre kan være trygge ved. Der skal ikke herske nogen  tvivl om, at det er en daglig udfordring at prioritere i opgaverne for at få det hele til at hænge sammen.

Vi har valgt at lægge hovedvægten af vores udviklingsarbejde med jeres børn om formiddagen til og med frokost. Vi har vores aktivitetsværksteder, som vi afholder i tidsrummet 9:30 - 11:00 tirsdag og torsdag. I værkstederne vil vi arbejde mere målrettet ud fra læreplanernes seks punkter og ud fra de interesser jeres børn har.
 
Børn og voksne deltager på tværs af de fire børnehavegrupper, nogle gange med deltagelse fra vuggestuegruppen.

Mandage er vores mødedage, hvor vi forsøger at afholde flest mulige møder, samtaler mv. så det ikke forstyrrer de andre dage. Onsdage og fredage er stuedage, hvor vi kan hellige os vores egen gruppe, gå på tur mv. 

I sommerperioden, i hele december og i enkelte andre uger, holder vi "stue-uger" uden værksteder. Det betyder at der bliver mulighed for at være sammen med sin egen gruppe. Til gengæld vil der i disse perioder forekomme Temauger på tværs af huset, eks. Bevægelsesuge, Høstuge mv.

Ligeledes kan vi i andre perioder vælge at suspendere aktivitetsværkstederne for at gøre plads til almindeligt "stueliv" - f.eks. hvis vi har fået mange nye børn, der skal have lov at falde til og få tid og ro til dagligdagens rutiner på stuen.

Beslutningen om arbejdsmetoden i hverdagen er udsprunget af personalets ønske om at arbejde mere på tværs af stuerne og samtidig ud fra, at vi kan være mere fagligt funderede i nogle tidsrum, hvis vi har flere personaleressourcer til rådighed. 

Det betyder ikke, at jeres børn ikke bliver passet professionelt, men det betyder, at vi ikke går ind i et større udviklingsarbejde i disse mindre bemandede timer. Den anerkendende pædagogik er en del af vores hverdag hele tiden.  Vi har meget fokus på de sociale kompetencer og på børnenes egen læringsproces og i den mere frie leg hjælper vi børnene med at fungere som gode legekammerater.

Vi er normeret, så det lige præcis hænger sammen med personaletimerne. Vi satser meget på, at vores værksteder skal køre og at der skal meget til, før de bliver aflyst. Men virkeligheden kan godt være sådan en gang imellem, at vi er nødt til at ændre på vores program for at få institutionen til at hænge fornuftigt sammen for både børn og voksne.
  

Senest opdateret 08. september 2017