Redelighed, Helhed, Mulighed

Personale


 

I Børnehuset Spodsbjerg er vi 21 faste medarbejdere; ni pædagoger, otte medhjælpere, en kok, en køkkenassistent, en daglig pædagogisk leder og en virksomhedsleder. I perioder har vi forskellige praktikanter, vikarer mv. Se herunder.

Pr. 1/10 2017 er fordelingen:

Ledelse af institutionen:

Leder: Anne Thrane Anker Olsen
Daglig Pædagogisk Leder: Christina Planfelt

Vuggestuegrupperne Muslingerne

 • Helle Dyrstad - pædagog
 • Pia H. Hansen - pædagog
 • Maja Nobel - pædagogmedhjælper
 • Charlotte Gamst - pædagogmedhjælper

Vuggestuegruppen Søstjernerne:

 • Katrine Hansen - pædagog
 • Christina Andersen - pædagogmedhjælper - under uddannelse til pædagog
 • Lone Lynggaard - pædagogmedhjælper

Børnehavegruppen Rylerne:

 • Signe Flyvenring - pædagog
 • Jeppe Søborg - barselsvikar for pædagogmedhjælper Rebecca Buchmann

Børnehavegruppen Ternerne:

 • Gitte Maul - pædagogmedhjælper
 • Pia Louw - pædagog

Vakant pædagogstilling delt ligeligt mellem Ryler og Terner

Børnehavegruppen Mågerne:

 • Pia Jepsen - pædagogmedhjælper 
 • Brith Lind - pædagog
 • Ydertimer enkelte dage dækkes af Susi Ibsen og Christina Planfelt 

Børnehavegruppen Sælerne:

 • Susi Hasle Ibsen- pædagog
 • Mette Ringheim - pædagog (samt vores fælles sprogpædagog)
 • Martin Ungstrup - pædagogmedhjælper 

 

******************************************************* 

Køkken:

Carina og Lone - hver på 30 t.

Vikarer:
For tiden har vi Frederikke, Martin H., Eike og Anette som vikarer

Desuden har vi i perioder andre typer praktikanter mv. i huset; pt.

Specialpædagoger / Puljetimeansatte (støtteindsats til enkelte børn)

Martin H (Sæler)

Lone (specialpædagog) 

Bärbel (specialpædagog)


 

Senest opdateret 13. november 2017